WELKOM


OVER ECOCHORE* Natuurtechniek

Ecochore Natuurtechniek is reeds geruime tijd, sinds 1997, actief binnen de “groene ruimte”. We houden ons in hoofdzaak bezig met soort(verspreidings)karteringen, monitoring, ecologische begeleiding, natuurontwikkeling en –beheer, landschapsontwikkeling en landschappelijke inpassing van ruimtelijke projecten.

Door veranderingen in de natuurwetgeving gedurende de jaren ‘90 tot heden, zijn toetsingen van ontwikkelingen aan de natuurwetgeving, aan de hand van verspreidingsgegevens van flora en fauna, en het uitvoeren van ecologische begeleiding een sterk groeiend onderdeel binnen de organisatie. Het veldwerk en bureauwerk wordt uitgevoerd door deskundigen die naast specialismen voor bepaalde soortgroepen, een brede kennis hebben van de overige groepen. Hierdoor kunnen inventarisaties breed worden opgezet en kan aan de hand van waarnemingen in het veld een verwachtingspatroon worden opgesteld waardoor gerichter veldonderzoek, advisering en ecologische begeleiding mogelijk wordt.

 

Daarnaast kunnen ecologische en landschappelijke waarden worden geïntegreerd in of gebruikt worden als uitgangspunt bij landschappelijke inrichting van ruimtelijke projecten.

 

 

Ecochore Natuurtechniek, en samenwerkende partner-ecologen, voldoen aan de voorwaarden voor Erkend ecoloog zoals opgesteld door RVO van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Bas Voerman

 

 

 

* Een ecochore is een ruimtelijk begrensde ecologische eenheid, gekenmerkt door een inwendige heterogeniteit in een halfnatuurlijk of cultuurlandschap. Een ecochore bestaat uit een verzameling ecotopen; bijvoorbeeld de verschillende aan elkaar grenzende ecotopen op en rond een erf of binnen een specifiek landschaptype. Samen vormen deze ecotopen een gevarieerd landschap.