Samenwerkingsverband Ecologie 


Ecochore Natuurtechniek maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband van ecologische adviesbureaus. Deze nauwe samenwerking heeft een groot aantal voordelen:

  • Er is een grote diversiteit aan expertise aanwezig - hierdoor is onderzoek naar alle soortgroepen en de onderlinge relaties binnen ecotopen en abiotische factoren mogelijk
  • Flexibele inzetbaarheid, verspreid over heel Nederland
  • Aanpak van grote en complexe projecten door inzet van meer mankracht
  • Onderlinge kwaliteitscontrole en -borging door collegiale-toetsing van rapporten en adviezen
  • Ondersteuning van elkaars werkzaamheden en borging van continuïteit

Hierdoor worden de voordelen van een groot bedrijf binnen de afzonderlijke organisaties bereikt.